Select EventS U P E R C R O S S (2021 - 2024)
1 - Anaheim 1 1 - Anaheim 1 1 - Anaheim 1 1 - Houston 1
2 - San Francisco 3- San Diego 2 - Oakland 2 - Houston 2
3 - San Diego 4- Anaheim 2 3 - San Diego 3 - Houston 3
4 - Anaheim 2 5- Houston 4 - Anaheim 2 4 - Indianapolis 1
5 - Detroit 6- Tampa 5 - Glendale 5 - Indianapolis 2
6 - Glendale 2- Oakland 6 - Anaheim 3 6 - Indianapolis 3
7 - Arlington 7 - Arlington 7 - Minneapolis 7 - Orlando 1
8 - Daytona 8 - Daytona 8 - Arlington 8 - Orlando 2
9 - Birmingham 9 - Indianapolis 9 - Daytona 9 - Daytona
10 - Indy 10 - Detroit 10 - Detroit 10 - Arlington 1
11 - Seattle 11 - Seattle 11 - Indy 11 - Arlington 2
12 - St. Louis 12 - Glendale 12 - Seattle 12 - Arlington 3
13 - Foxborough 13 - Atlanta 13 - St. Louis 13 - Atlanta 1
14 - Nashville 14 - East Rutherford 14 - Atlanta 14 - Atlanta 2
15 - Philadelphia 15 - Nashville 15 - Foxborough 15 - Atlanta 3
16 - Denver 16 - Denver 16 - Denver 16 - Salt Lake City 1
17 - Salt Lake City 17 - Salt Lake City 17 - Salt Lake City 17 - Salt Lake City 2

S U P E R C R O S S (2015 - 2020)
01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I
02 - St. Louis 02 - Glendale 02 - Houston 02 - San Diego I 02 - San Diego I 02 - Phoenix
03 - Anaheim II 03 - Anaheim II 03 - Anaheim II 03 - Anaheim II 03 - Anaheim II 03 - Anaheim II
04 - Glendale 04 - Oakland 04 - Glendale 04 - Phoenix 04 - Oakland 04 - Oakland
05 - Oakland 05 - San Diego 05 - Oakland 05 - Oakland 05 - Glendale 05 - Anaheim III
06 - San Diego 06 - Minneapolis 06 - San Diego 06 - Arlington 06 - San Diego II 06 - San Diego
07 - Tampa 07 - Arlington 07 - Arlington 07 - Minneapolis 07 - Arlington 07 - Arlington
08 - Arlington 08 - Detroit 08 - Tampa 08 - Atlanta I 08 - Atlanta I 08 - Atlanta I
09 - Atlanta 09 - Atlanta 09 - Atlanta 09 - Toronto 09 - Daytona 09 - Atlanta II
10 - Daytona 10 - Daytona 10 - Daytona 10 - Daytona 10 - Toronto 10 - Daytona
11 - Salt Lake City 1 11 - Indianapolis 11 - St. Louis 11 - Indianapolis 11 - Detroit 11 - Indianapolis
12 - Salt Lake City 2 12 - Seattle 12 - Indianapolis 12 - Detroit 12 - Santa Clara 12 - Detroit
13 - Salt Lake City 3 13 - Houston 13 - Seattle 13 - St Louis 13 - Indianapolis 13 - St. Louis
14 - Salt Lake City 4 14 - Nashville 14 - Minneapolis 14 - Seattle 14 - St. Louis 14 - Houston
15 - Salt Lake City 5 15 - Denver 15 - Foxborough 15 - Salt Lake City 15 - Foxborough 15 - Santa Clara
16 - Salt Lake City 6 16 - East Rutherford 16 - Salt Lake City 16 - New Jersey 16 - East Rutherford 16 - East Rutherford
17 - Salt Lake City 7 17 - Las Vegas 17 - Las Vegas 17 - Las Vegas 17 - Las Vegas 17 - Las Vegas
18 - Monster Cup 18 - Monster Cup 18 - Monster Cup 18 - Monster Cup 18 - Monster Cup 18 - Monster Cup

S U P E R C R O S S (2009 - 2014)
01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I
02 - Phoenix 02 - Phoenix 02 - Phoenix 02 - Phoenix 02 - Phoenix 02 - Phoenix
03 - Anaheim II 03 - Anaheim II 03 - Los Angeles 03 - Los Angeles 03 - Anaheim II 03 - Anaheim II
04 - Oakland 04 - Oakland 04 - Oakland 04 - Oakland 04 - San Fran 04 - Houston
05 - Anaheim III 05 - Anaheim III 05 - Anaheim II 05 - Anaheim II 05 - San Diego 05 - San Francisco
06 - San Diego 06 - San Diego 06 - San Diego 06 - Houston 06 - Anaheim III 06 - Anaheim III
07 - Arlington 07 - Arlington 07 - Arlington 07 - San Diego 07 - Indianapolis 07 - San Diego
08 - Atlanta 08 - Atlanta 08 - Atlanta 08 - Atlanta 08 - Atlanta 08 - Atlanta
09 - Indianapolis 09 - St. Louis 09 - St. Louis 09 - Daytona 09 - Daytona 09 - Indianapolis
10 - Daytona 10 - Daytona 10 - Daytona 10 - Indianapolis 10 - Toronto 10 - Daytona
11 - Detroit 11 - Indianapolis 11 - Indianapolis 11 - Jacksonville 11 - Dallas 11 - New Orleans
12 - Toronto 12 - Toronto 12 - Toronto 12 - Toronto 12 - Jacksonville 12 - St. Louis
13 - St. Louis 13 - Houston 13 - Houston 13 - Arlington 13 - Houston 13 - Toronto
14 - Houston 14 - Minneapolis 14 - New Orleans 14 - St. Louis 14 - St. Louis 14 - Jacksonville
15 - Seattle 15 - Seattle 15 - Seattle 15 - Seattle 15 - Seattle 15 - Seattle
16 - East Rutherford 16 - Salt Lake City 16 - Salt Lake City 16 - Salt Lake City 16 - Salt Lake City 16 - Salt Lake City
17 - Las Vegas 17 - Las Vegas 17 - Las Vegas 17 - Las Vegas 17 - Las Vegas 17 - Las Vegas
18 - Monster Cup 18 - Monster Cup 18 - Monster Cup 18 - Monster Cup - -

 

To download Adobe Acrobat, click here.

 


S U P E R C R O S S (2003 - 2008)
01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I 01 - Anaheim I
02 - Phoenix 02 - Phoenix 02 - Phoenix 02 - Phoenix 02 - Phoenix 02 - Phoenix
03 - Anaheim II 03 - Anaheim II 03 - Anaheim II 03 - Anaheim II 03 - Anaheim II 03 - Anaheim II
04 - San Francisco 04 - San Francisco 04 - San Francisco 04 - San Francisco 04 - San Diego 04 - San Francisco
05 - Anaheim III 05 - Anaheim III 05 - Anaheim III 05 - Anaheim III 05 - Anaheim III 05 - Anaheim III
06 - San Diego 06 - Houston 06 - San Diego 06 - Indianapolis 06 - San Francisco 06 - San Diego
07 - Houston 07 - San Diego 07 - St. Louis 07 - San Diego 07 - Houston 07 - Minneapolis
08 - Atlanta 08 - Atlanta 08 - Atlanta 08 - Atlanta 08 - Minneapolis 08 - Atlanta
09 - Indianapolis 09 - St. Louis 09 - Indianapolis 09 - St. Louis 09 - Atlanta 09 - Indianapolis
10 - Daytona 10 - Daytona 10 - Daytona 10 - Daytona 10 - Daytona 10 - Daytona
11 - Minneapolis 11 - Orlando 11 - Orlando 11 - Orlando 11 - St. Louis 11 - St. Louis
12 - Toronto 12 - Indianapolis 13 - Detroit 12 - Dallas 12 - Indianapolis 12 - Houston
13 - Dallas 13 - Dallas 13 - Houston 13 - Pontiac 13 - Pontiac 13 - Pontiac
14 - Detroit 14 - Detroit 14 - Dallas 14 - Seattle 14 - Dallas 14 - Dallas
15 - St. Louis 15 - Seattle 15 - Seattle 15 - Houston 15 - Salt Lake City 15 - Salt Lake City
16 - Seattle 16 - Las Vegas 16 - Las Vegas 16 - Las Vegas 16 - Las Vegas 16 - Las Vegas
17 - Las Vegas